0517 20 10 23

Ynformaasje oer jo reservearring oangeande it coronavirus

Door de genomen maatregelen en regels, is het onzeker geworden in hoeverre de bestaande reserveringen door kunnen en mogen gaan.
Wy binne op it stuit yn oerlis mei de autoriteiten en sektororganisaasjes om te beoardieljen hoe wy dizze spesjale situaasje moatte en kinne omgean.

Fanwegen it ûngewoane ferkear, freegje wy jo freonlik in e-post te stjoeren as jo fragen hawwe en net om ús te beljen. Wy dogge alles wat wy kinne om teminsten binnen 1 wike op jo berjocht te reagearjen.

Boek in nije syltocht

De branche is druk bezig geweest om te kijken of het haalbaar is om met minder gasten een zeilreis te maken. Op 27 mei is het duidelijk dat er nu een protocol is voor het varen met een charterschip. Vanaf 1 juni kan er gevaren worden met een beperkt aantal gasten mits de 1.5 meter afstand kan worden aangehouden. Doe dus gerust een aanvraag en dan gaan wij kijken wat er precies mogelijk is.