Zeilendechips.nl is stoppe. Wy wolle alle sylgasten betankje foar it fertrouwen!

Foar fragen oer besteande boekingen binne wy ​​noch beskikber fia e-mail (info@zeilendeschepen.nl) en telefoan (0517 20 10 23)

Sailing skippen mei haven fanôfgeande Makkum

Segelferiening MakkumMakkum leit krekt ûnder de Afsluitdyk, oan de Iselmar kust fan Fryslân. Makkum is in prachtich plak om in seelboat te ferhierjen foar in prachtige farre reis oer de Waadsee of de Iselmar. De kombinaasje fan de romme wetter- en histoaryske havensteden makket de Iselmar de ideale wetterwei foar ien koarter of langere farre. Of seilen troch de Afsluitdyk en nei de brêge en de slûs begjint de reis op it sâltwetter oan 'e Waadseilannen. It rekreaasjegebiet fan Makkum wurdt op 'e súdlike en noardkant ôfskreaun troch beskerme natuergebieten. Folle plassen karakterisearje it lânskip.

In soad opsjes fan Makkum

Jo kinne in folslein skip mei skipper en seemerk ferhiere fia Zeilendeschepen.nl, sadat jo in dei reis of meardere sailing reizgje kinne mei jo famylje, kollega's of freonen. Der binne ek farre reizen dy't begjinne op 'e Iselmar foar yndividuen. Dizze binne meast folslein arranzjearre reizen fan 3 dagen nei in wike.

7 skippen fûn