Seilen mei bern

Op in farre fakânsje mei de bern, ien grutte aventoer!

In farre fakânsje mei bern. It liket in aventoerige ventuer en it is, mar op in tige positive manier. De skippen hawwe allegear hege spoaren en libbensjets oan board, sels foar de lytse bern. By it farren fan sâlten is it in soad erfaring foar jong en âld en ien kear op 'e rust, op bygelyks de Waadseilannen, kinne de bern yn' e bosk of op it strân spylje. Jo bern sille net langer wurde as in farferbod.

De bern kinne feitlik mei elke farre reizgje, mar der binne ek groep reizen foaral foar âlders mei bern. Op dy manier witte jo der wis fan dat der spielers binne oan board. De skipper pleatst ek it programma by dizze sailing reizen sadat der minder lange seilagen binne, in dei langer yn 'e haven en aktiviteiten fan' e bern. Dizze farre reizen binne fansels yn 'e fakânsjeperioades.